Τηλεκπαίδευση

Παραδίδονται μαθήματα μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με χρήση εργαλείων τηλεκπαίδευσης (Messenger, Skype, Zoom, Onboard, BitPaper, Moodle, Podcasts κ.α.) και χρήση πολυμεσικών εκπαιδευτικών εργαλείων.

Με την τηλεκπαίδευση μπορούν να υποστηριχθούν αποτελεσματικά οι μαθητές όλων τών εκπαιδευτικών βαθμίδων καθώς και οι φοιτητές Πανεπιστημίων.

Η τηλεκπαίδευση αποτελεί την ιδανική επιλογή στις περιπτώσεις όπου ο μαθητής βρίσκεται σε απομακρυσμένες περιοχές ή έχει οποιαδήποτε δυσκολία μετακίνησης εξαιτίας χρονικών περιορισμών ή ιατρικών λόγων (πανδημία COVID-19, άλλους λόγους υγείας )

Η τηλεκπαίδευση βασίζεται σε όλες τις επιτυχημένες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τεχνολογίας. Επιπλέον υποστηρίζεται απο αυτόν τον ιστότοπο με την γνωστή κι επιτυχημένη πλατφόρμα Moodle.

Εγγραφείτε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle.

Ακούστε ηχητικά μαθήματα Μαθηματικών Podcasts