Τηλεκπαίδευση

Παραδίδονται μαθήματα μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με χρήση εργαλείων τηλεκπαίδευσης (Messenger, Skype, Zoom, Onboard, BitPaper, Moodle, Podcasts , OpenEclass κ.α.) και χρήση πολυμεσικών εκπαιδευτικών εργαλείων.

Με την τηλεκπαίδευση μπορούν να υποστηριχθούν αποτελεσματικά οι μαθητές όλων τών εκπαιδευτικών βαθμίδων καθώς και οι φοιτητές Πανεπιστημίων.

Η τηλεκπαίδευση αποτελεί την ιδανική επιλογή στις περιπτώσεις όπου ο μαθητής βρίσκεται σε απομακρυσμένες περιοχές ή έχει οποιαδήποτε δυσκολία μετακίνησης εξαιτίας χρονικών περιορισμών ή ιατρικών λόγων (πανδημία COVID-19, άλλους λόγους υγείας )

Η τηλεκπαίδευση βασίζεται σε όλες τις επιτυχημένες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τεχνολογίας. Η τηλεκπαίδευση υποστηρίζεται απο αυτόν τον ιστότοπο με την γνωστή κι επιτυχημένη πλατφόρμα Moodle, και την πλατφόρμα OpenEclass που χρησιμοποιείται στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Εγγραφείτε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle.

Εγγραφείτε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα OpenEclass.

Ακούστε ηχητικά μαθήματα Μαθηματικών Podcasts