Ηχητικά – Μαθηματικά – Α’ Γυμνασίου

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι επιβάλλουν την χρήση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση τών μαθητών. Με αυτήν την λογική προχωρούμε στην χρήση podcast με τα οποία ο μαθητής μπορεί να έχει την ύλη τών Μαθηματικών τής Α’ Γυμνασίου στον υπολογιστή, στον φορητό υπολογιστή, στην ταμπλέτα και στο κινητό του τηλέφωνο κάνοντας με τον τρόπο αυτό το mobile learning πραγματικότητα. Έτσι η μόρφωση τών μαθητών γίνεται πολύ ευκολότερη. Ακολουθούν ηχητικά αρχεία για την θεωρία Μαθηματικών τής Α’ Γυμνασίου.

Μέρος Α’ Αριθμητική – Άλβεγρα

Α.1ο ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΗ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΘΕΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ-ΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΕΥΚΛΕΙΔΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ-ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ – Μ.Κ.Δ – Ε.Κ.Π – Ανάλυση Αριθμού Σε Γινόμενο Πρώτων Παραγόντων

Α.2ο ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

Α.3ο ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί Αριθμοί – Διάταξη Δεκαδικών Αριθμών – Στρογγυλοποίηση
ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ-ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α.4ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Α.5ο ΠΟΣΟΣΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ

Α.6ο ΑΝΑΛΟΓΑ-ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΛΟΓΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ-ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

Α.7ο ΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΘΕΤΙΚΟΙ-ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ-ΕΥΘΕΙΑ ΡΗΤΩΝ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ-ΡΗΤΟΙ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΡΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΡΗΤΩΝ
ΑΦΑΡΕΣΗ ΡΗΤΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΡΗΤΩΝ
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΡΗΤΩΝ
ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΡΗΤΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΡΗΤΩΝ ΜΕ ΕΚΘΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΡΗΤΩΝ ΜΕ ΕΚΘΕΤΗ ΑΚΕΡΑΙΟ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΓΑΛΩΝ-ΜΙΚΡΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Μέρος Β’ Γεωμετρία

1ο Κεφάλαιο: Βασικές γεωμετρικές έννοιες

ΣΗΜΕΙΟ-ΕΥΘ.ΤΜΗΜΑ-ΕΥΘΕΙΑ-ΗΜΙΕΥΘΕΙΑ
ΓΩΝΙΑ-ΕΥΘ.ΣΧΗΜΑΤΑ-ΙΣΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ-ΜΕΣΟ
ΠΡΟΣΘΕΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΩΝ-ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ
ΕΙΔΗ ΓΩΝΙΩΝ-ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ
ΕΦΕΞΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΥΚΛΟΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΗ ΓΩΝΙΑ-ΤΟΞΟ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ-ΚΥΚΛΟΥ

2ο Κεφάλαιο: Συμμετρία

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΥ ΤΕΜΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΘΕΙΑ

3ο Κεφάλαιο: Τρίγωνα – Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΩΝΙΩΝ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΟΥΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΑΠΕΖΙΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ-ΙΣΟΣΚΕΛΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ