Εργασιακή Εμπειρία

  • Καθηγήτρια Μαθηματικών – Εκπαιδευτικά Κέντρα ΠΑΠΑΔΕΑ – Εκπαιδευτικό Κέντρο Χαϊδαρίου – Εκπαιδευτικό Κέντρο Περιστερίου – Εκπαιδευτικό Κέντρο Αιγάλεω – 2021 – 2022
  • Καθηγήτρια Μαθηματικών – Φροντιστήριο Αξία – Παράρτημα Ηρακλείου – 2021
  • Καθηγήτρια Μαθηματικών – Φροντιστήριο Αξία – Παράρτημα Κηφισιάς – 2021
  • Καθηγήτρια Μαθηματικών – Φροντιστήριο Διάμεσος – 2020 – 2021
  • Kαθηγήτρια Mαθηματικών – Αυτοαπασχολούμενη Jan 2020 – Present 8 months
  • Καθηγήτρια Μαθηματικών – Φροντιστήριο Ορόσημο – Sep 2012 – Sep 2017 , 5 years 1 month

  • Καθηγήτρια Μαθηματικών – Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας – Sep 2004 – Sep 2008, 4 years 1 month – Πανεπιστημιακά Μαθήματα Μαθηματικών