Ηχητικά – Μαθηματικά – Γ’ Γυμνασίου

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι επιβάλλουν την χρήση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση τών μαθητών. Με αυτήν την λογική προχωρούμε στην χρήση podcast με τα οποία ο μαθητής μπορεί να έχει την ύλη τών Μαθηματικών τής Α’ Γυμνασίου στον υπολογιστή, στον φορητό υπολογιστή, στην ταμπλέτα και στο κινητό του τηλέφωνο κάνοντας με τον τρόπο αυτό το mobile learning πραγματικότητα. Έτσι η μόρφωση τών μαθητών γίνεται πολύ ευκολότερη. Ακολουθούν ηχητικά αρχεία για την θεωρία Μαθηματικών τής Γ’ Γυμνασίου.

Α.1ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΟΝΩΝΥΜΩΝ
ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ
ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ
Ε.Κ.Π-Μ.Κ.Δ
ΡΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΡΗΤΩΝ ΠΑΡΣΤΑΣΕΩΝ

Α.2ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ-ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

Η ΕΞΙΣΩΣΗ αx+β=0
Η ΕΞΙΣΩΣΗ αx^2+βx+γ=0
ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ
ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΝΙΣΩΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ

Α.3ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΙΣΩΣΗ αx+βy=γ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ

Α.4ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=αx^2
Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=αx^2+βx+γ

Α.5ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ-ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Β.1ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ-ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ
ΙΣΑ ΤΡΙΓΩΝΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΡΙΓΩΝΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΟΥΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΧΟΤΟΜΟΥ
ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΩΡΗΜΑ ΘΑΛΗ
ΟΜΟΙΟΘΕΣΙΑ
ΟΜΟΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ
ΟΜΟΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ
ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Β.2ο ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
ΤΡΙΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΙΤΟΝΩΝ-ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΩΝ