Ηχητικά – Μαθηματικά – Α’ Λυκείου

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι επιβάλλουν την χρήση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση τών μαθητών. Με αυτήν την λογική προχωρούμε στην χρήση podcast με τα οποία ο μαθητής μπορεί να έχει την ύλη τών Μαθηματικών τής Α’ Γυμνασίου στον υπολογιστή, στον φορητό υπολογιστή, στην ταμπλέτα και στο κινητό του τηλέφωνο κάνοντας με τον τρόπο αυτό το mobile learning πραγματικότητα. Έτσι η μόρφωση τών μαθητών γίνεται πολύ ευκολότερη. Τα ηχητικά / ακουστικά μαθήματα αποτελούν μια καινοτομία στο χώρο τής εκπαίδευσης που μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τους μαθητές στην μελέτη τους. Ακολουθούν ηχητικά αρχεία για την θεωρία Μαθηματικών τής Α’ Λυκείου.

Εισαγωγικό Κεφάλαιο

ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ” Ή”
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ “ΚΑΙ”
ΣΥΝΟΛΟ
ΙΣΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΤΟΜΗ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ

1ο Κεφάλαιο: Πιθανότητες

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

2ο Κεφάλαιο: Οι πραγματικοί αριθμοί

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΙΟΣΤΗ ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΡΗΤΟ ΕΚΘΕΤΗ

3ο Κεφάλαιο: Εξισώσεις

ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
Η ΕΞΙΣΩΣΗ χ^ν=α
ΕΞΙΣΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
ΤΥΠΟΙ VIETTA

4ο Κεφάλαιο: Ανισώσεις

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ
ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Β ΒΑΘΜΟΥ
ΠΡΟΣΗΜΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΛΙΚΟΥ

5ο Κεφάλαιο: Πρόοδοι

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

6ο Κεφάλαιο : Βασικές έννοιες συναρτήσεων

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=αx+β
ΓΝΗΣΙΩΣ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
ΓΝΗΣΙΩΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
ΟΛΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΟΛΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΑΡΤΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΤΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

7ο Κεφάλαιο: Μελέτη βασικών συναρτήσεων

Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=αx^2
Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=α/x
Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=αx^2+βx+γ