Ηχητικά – Μαθηματικά – Β’ Λυκείου

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι επιβάλλουν την χρήση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση τών μαθητών. Με αυτήν την λογική προχωρούμε στην χρήση podcast με τα οποία ο μαθητής μπορεί να έχει την ύλη τών Μαθηματικών τής Α’ Γυμνασίου στον υπολογιστή, στον φορητό υπολογιστή, στην ταμπλέτα και στο κινητό του τηλέφωνο κάνοντας με τον τρόπο αυτό το mobile learning πραγματικότητα. Έτσι η μόρφωση τών μαθητών γίνεται πολύ ευκολότερη. Τα ηχητικά / ακουστικά μαθήματα αποτελούν μια καινοτομία στο χώρο τής εκπαίδευσης που μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τους μαθητές στην μελέτη τους. Ακολουθούν ηχητικά αρχεία για την θεωρία Μαθηματικών τής Β’ Λυκείου.

1ο Κεφάλαιο: Συστήματα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2Χ2-ΛΥΣΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2Χ2
ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2Χ2
ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2Χ2 ΜΕ ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3Χ3-ΛΥΣΗ

2ο Κεφάλαιο: Ιδιότητες συναρτήσεων

ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΜΗΣΙΩΣ ΑΥΞΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΝΗΣΙΩΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΤΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

3ο Κεφάλαιο: Τριγωνομετρία

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΑΚΤΙΝΙΟ-ΜΟΙΡΕΣ
ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΙΤΟΝΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΟΣ-ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΓΩΝΙΩΝ
ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ 2α

4ο Κεφάλαιο: Πολυώνυμα – Πολυωνυμικές Εξισώσεις

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΩΝΥΜΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ
ΙΣΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ
ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ-ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΥΚΛΕΙΔΙΑΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΜΑ 1
ΘΕΩΡΗΜΑ 2
ΘΕΩΡΗΜΑ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΡΙΖΩΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

5ο Κεφάλαιο: Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΥ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΣΧΕΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ-ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ