Ηχητικά – Μαθηματικά – Γ’ Λυκείου

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι επιβάλλουν την χρήση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση τών μαθητών. Με αυτήν την λογική προχωρούμε στην χρήση podcast με τα οποία ο μαθητής μπορεί να έχει την ύλη τών Μαθηματικών τής Α’ Γυμνασίου στον υπολογιστή, στον φορητό υπολογιστή, στην ταμπλέτα και στο κινητό του τηλέφωνο κάνοντας με τον τρόπο αυτό το mobile learning πραγματικότητα. Έτσι η μόρφωση τών μαθητών γίνεται πολύ ευκολότερη. Τα ηχητικά / ακουστικά μαθήματα αποτελούν μια καινοτομία στο χώρο τής εκπαίδευσης που μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τους μαθητές στην μελέτη τους. Ακολουθούν ηχητικά αρχεία για την θεωρία Μαθηματικών τής Γ’ Λυκείου.

1ο ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΝΗΣΙΩΣ ΑΥΞΟΥΣΑΣ-ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΝΗΣΙΩΣ ΑΥΞΟΥΣΑΣ-ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ-ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ 1-1 ΣΥΝΑΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ 1-1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΑΡΞΗ ΟΡΙΟΥ ΣΤΟ Χο
ΘΕΩΡΗΜΑ 1-ΟΡΙΟ-ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΩΡΗΜΑ 2-ΟΡΙΟ-ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΩΡΗΜΑ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ
ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΟΡΙΑ
ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟ Χo
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΤΟ Χo
ΘΕΩΡΗΜΑ 1(ΟΡΙΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ)
ΘΕΩΡΗΜΑ 2(ΟΡΙΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ)
ΟΡΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Χο
ΘΕΩΡΗΜΑ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ-ΚΛΕΙΣΤΟ
ΘΕΩΡΗΜΑ ΒOLZANO
ΘΕΩΡΗΜΑ Θ.Ε.Τ
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΜΑ Θ.Μ.Ε.Τ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2ο ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ Χο
ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ
ΘΕΩΡΗΜΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΩΡΗΜΑ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE
ΘΕΩΡΗΜΑ Θ.Μ.Τ
ΘΕΩΡΗΜΑ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θ.Μ.Τ
ΘΕΩΡΗΜΑ-ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ
ΘΕΩΡΗΜΑ FERMAT
ΠΙΘΑΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ-ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΜΠΗΣ
ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΩΡΗΜΑ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΩΡΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΜΠΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗΣ
ΘΕΩΡΗΜΑ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ DLH

3ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

OΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
ΘΕΩΡΗΜΑ 1 ΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ
ΘΕΩΡΗΜΑ 2 ΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ
ΘΕΩΡΗΜΑ 3 ΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ
ΘΕΩΡΗΜΑ ΠΑΡΑΓΟΥΣΑΣ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΙΟΥ