Κοινωνικά Δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τής καθημερινής ζωής τού σύγχρονου ανθρώπου. Οι δυνατότητες επικοινωνίας, διασκέδασης και μόρφωσης που μάς παρέχουν είναι απεριόριστες και μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε πρός όφελος τών μαθητών / σπουδαστών / φοιτητών. Ενημερωθείτε για την δραστηριότητά μας στα κοινωνικά δίκτυα ακολουθώντας τούς επόμενους συνδέσμους.

  1. TikTok
  2. Facebook
  3. Twitter
  4. LinkedIn
  5. Instagram
  6. Pinterest
  7. YouTube