Παραδίδονται Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών

Έμπειρη μαθηματικός, απόφοιτη ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σέ μαθητές Δημοτικού , Γυμνασίου , Γενικού Λυκείου , ΕΠΑΛ , Φοιτητές Πανεπιστημίου. Παρέχονται υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης (Messenger, Skype, Zoom, Onboard, BitPaper, Moodle κ.α.) . Χρήση πολυμεσικών εκπαιδευτικών εργαλείων. [ Facebook | Twitter | LinkedIn | Πληροφορίες  info@orfanou.gr  | Gmail  eirini.p.orfanou@gmail.com  | Email Διαχειριστή Ιστότοπου  admin@orfanou.gr| ]


    Available courses

    Info Test

    Μαθήματα Εξ' Αποστάσεως ( Γερμανία )

    Μαθηματικά Α' Γυμνασίου

    Μαθηματικά Β' Γυμνασίου

    Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου

    Πρώτη Τάξη Γενικού Λυκείου (Ιδιαίτερα)

    Μαθηματικά Α' Τάξη Γενικού Λυκείου

    Μαθηματικά Β' Τάξη Γενικού Λυκείου

    Μαθηματικά Γ' Τάξη Γενικού Λυκείου

    Μαθηματικά  Γ ΕΠΑΛ

    Γραμμική Άλγεβρα - Φυσικό Τμήμα